Hei mua rawa i te tuari


 • Ākonga

  He here ngaio tā te hunga kaiako ki te whanake, ki te tiaki hoki i ngā hononga ngaio ki ngā ākonga i runga i ngā aronga whai hua mō aua ākonga tonu.

 • Mātua/Kaitiaki me te Whānau

  Ka whakarato mea angitu ngā īpae ki te ao hei mahi ngātahi, hei whakawhiti kōrero me ngā mātua, me ngā whānau hoki.

 • Hapori me te Porihanga

  Mā ngā kaiako e whakatauira atu i ngā whakamahinga īpae ki te ao me te whakatipu ākonga hei hāpai i ngā uara tika, whakaute hoki i ā rātou ake whakawhitinga kōrero mā aua īpae rā ki te ao.

 • Umanga Whakaako

  Hei mema o te umanga, me whai wāhi ai koe ki te kimi, ki te urupare hoki ki ngā āhua hei tuari mātauranga, hei matapaki kōrero hoki.

Hei mua rawa, i te wā hoki, o tō whakamahi i ngā īpae kōrero ki te ao i roto i āu mahi, i ōu āhua whaiaro hoki, kia maharatia ake e koe

Tiakina ngā takiwā e tika ana

Kia whakamana, kia whakaaroaro hoki i

 • ngā tirohanga me ngā whakaaro ake o ō hoa mahi, āu ākonga, me ngā mātua/kaitiaki hoki
 • te tikanga matawhāiti o ōu rōpū me ngā mea ka tuari atu koe

Kia mārama kau ake ki

 • te take o āu whakawhitiwhitinga ki runga i ngā īpae kōrero
 • te āhua o te mau roa o ngā tūranga ipurangi ka whakaritea e koe mō ngā take whakaako, ako hoki
 • ngā āhua me matua whiwhi whakaaetanga a ngā ākonga, ngā hoa mahi, me ngā mātua/kaitiaki

Kia areare ki te ako mā te

 • whaiwhai painga i te mōhiotanga me te matatau o ō hoa mahi
 • rapu aratohu i tētahi kaiārahi ngaio i te wā tonu o te pā māharahara ki a koe

Kia mataara koe ki te pūmau me te tino āhei o te tuari noa i āu tukunga

Kia haepapa koe, kia tū whakatauira koe mō āu ākonga, me ōu hoa mahi hoki mā te

 • āhua mārakerake me te tū tika mō tō ake tuakiritanga ki te ipurangi
 • pupuri tonu i te mana o tāu i hanga ai
 • tiaki i ō ake whakaritenga matawhāiti kia hou tonu, kia tika tonu

Me aro ki ngā take mana tā