Te Here ki te Umanga Whakaako


 • Ākonga

  He here ngaio tā te hunga kaiako ki te whanake, ki te tiaki hoki i ngā hononga ngaio ki ngā ākonga i runga i ngā aronga whai hua mō aua ākonga tonu.

 • Mātua/Kaitiaki me te Whānau

  Ka whakarato mea angitu ngā īpae ki te ao hei mahi ngātahi, hei whakawhiti kōrero me ngā mātua, me ngā whānau hoki.

 • Hapori me te Porihanga

  Mā ngā kaiako e whakatauira atu i ngā whakamahinga īpae ki te ao me te whakatipu ākonga hei hāpai i ngā uara tika, whakaute hoki i ā rātou ake whakawhitinga kōrero mā aua īpae rā ki te ao.

 • Umanga Whakaako

  Hei mema o te umanga, me whai wāhi ai koe ki te kimi, ki te urupare hoki ki ngā āhua hei tuari mātauranga, hei matapaki kōrero hoki.

He pāpori whakapiki mātauranga te umanga whakaako. Hei mema o te umanga, me whai wāhi ai koe ki te kimi, ki te urupare hoki ki ngā āhua hei tuari mātauranga, hei matapaki kōrero hoki.

 • Ki te uru ki ngā matapaki o ngā hoa mahi ka whai āwhina koe ina pā tētahi raru kia tuari, kia mahi anō rānei, kia whakautu rānei ki tētahi putanga. Mā te kōrero ki ōu hoa mahi mō tāu mahi ki ngā īpae e kore ai koe e mahi mehameha me te mōrearea kei hua mai pea tētahi raruraru matatika.
 • Tirohia mehemea kei tō pokapū ako tāna kaupapa here mō te whakamahi īpae ki te ao, ā, ka whāia tērā i ngā wā katoa. Ki te kore he mea pērā, ina tawhito rānei te kaupapa here, whakapuakina ki tētahi hui kaimahi hei kaupapa arotake.
 • Kia mōhio mai, ina tuaritia ai tētahi putanga mā ngā īpae, ka taea hoki e te marea te tuari atu anō.
 • Whakaarotia tō 'tapuwae' mamati me te mea anō ka whakawāngia koe e tangata kē mō te āhua o tāu e whakaaturia ai ki te ipurangi.
 • Whakaarotia te aha me te pēhea o tō whakaatu atu i a koe, ki āu ake tukunga/ whakaahua/ataata me ērā āhua kua ‘tohua’ koe e kaiwhakamahi kē. Kia mataara ki tōu āhua ake ki tā ō hoa mahi, ngā mātua/kaitiaki, ngā ākonga, tae atu ki tō te pāpori whānui tirohanga hoki. Otirā, whakaarotia mehemea ka ū ai ērā whakaaturanga ki tāu i hiahia ai mōu hei mema o te ngaio kaiwhakaako.
 • Whakapiki ake i ō pūkenga - he maha ngā pūnaha īpae hei whakaakoranga, hei aratohu mō te pēhea o te whakatū rōpū, te hanga tūranga tūmataiti, tae atu ki ngā kaupapa here i 'ngā hoa', i ngā kaiwhakamahi noa rānei ki te tuari pārongo nāu anō i tukuna atu ai.
 • Āta tirohia ngā ture whakamahinga o ia pūnaha īpae e mahi nei koe kia mōhio rawa ai koe i te pēhea o te kaiwhakarato e uru ai, e whakamahi anō ai, e whakaputa anō ai rānei i te pārongo ka tukuna e koe.
 • Ki te tuku atu pārongo nā kaituhi kē, nā whakahaere kē rānei, me āta whakamihi koe ka tika nō rātou te mana pupuri, i takea mai i hea hoki taua pārongo. Me pēnei ka tika ahakoa ka āta kitea, kāore rānei i te mārakerake te manatā i tana whakaputanga tuatahi, tua aha atu rānei.
Mātakitakina ataata
He pātai kia whakaarohia tonutia
 1. Ki ō whakaaro ka pēhea pea ngā whakaaro o ngā hoa mahi o Whaea Mete ki tāna i mahi ai?
  He aha ai?
 2. Ka pēhea ki āna ākonga? ki ō rātou mātua?
 3. He aha te rerekētanga mena ka tuaritia tana tukunga rā ki te tokoiti noa iho?
 4. Ko wai kē atu ka kite pea, ka tuari pea i te tukunga?
 5. Ki ōu whakaaro o te kaiako ngaio kua pāngia rawatia tōna mana āhua ake?
  He aha rā aua pānga?
 6. Ki ō whakaaro, he aha ētahi hatepe māna ā muri ake nei hei whakatika i tēnei tūāhua, hei whakatū anō hoki i tōna hononga ngaio ki a Mr Jones?

Tangohia, kapohia ēnei pātai

Mātakitakina ataata

Download an English transcript of this video:

He pātai kia whakaarohia tonutia
 1. He aha ētahi matawaenga matatika e whai pānga mai?
 2. He aha ētahi wharanga ka tūpono pea ki te ākonga?
 3. Nō nāhea kitea ai e Matua Kere he take matatika ki reira, māna e ahatia ai?
 4. Ka whakaaro pēhea nei te pāpā o te ākonga ina ka mōhio ia i te tākaro tahi a Matua Kere me tāna tamaiti ki runga ipurangi?
 5. Ki ōu ake whakaaro, ka pēhea hoki ngā waiaro o te tumuaki me ngā hoa whakaaro ki tērā tūāhua?

Tangohia, kapohia ēnei pātai