Te Here ki ngā Mātua/Kaitiaki me te Whānau


 • Ākonga

  He here ngaio tā te hunga kaiako ki te whanake, ki te tiaki hoki i ngā hononga ngaio ki ngā ākonga i runga i ngā aronga whai hua mō aua ākonga tonu.

 • Mātua/Kaitiaki me te Whānau

  Ka whakarato mea angitu ngā īpae ki te ao hei mahi ngātahi, hei whakawhiti kōrero me ngā mātua, me ngā whānau hoki.

 • Hapori me te Porihanga

  Mā ngā kaiako e whakatauira atu i ngā whakamahinga īpae ki te ao me te whakatipu ākonga hei hāpai i ngā uara tika, whakaute hoki i ā rātou ake whakawhitinga kōrero mā aua īpae rā ki te ao.

 • Umanga Whakaako

  Hei mema o te umanga, me whai wāhi ai koe ki te kimi, ki te urupare hoki ki ngā āhua hei tuari mātauranga, hei matapaki kōrero hoki.

Ka whakarato mea angitu ngā īpae ki te ao hei mahi ngātahi, hei whakawhiti kōrero me ngā mātua, me ngā whānau hoki. Ka whakarato pea aua īpae rā i tētahi mataaho e kitea ai te kura/pokapū kia tuaritia ai, kia whakawhitingia ai hoki ngā whakaaro me ngā pārongo i ngā wā katoa.

 • Kōrero atu ki ngā mātua/kaitiaki he aha te take, ka pēhea hoki koe e whakamahi i ngā īpae ki te ao i roto i āu mahi whakaako
 • Kia kaha tonu te whakamōhio, te whakauru hoki i ngā mātua/kaitiaki e pā ana ki ngā mea ka tuaritia mā ngā tuhinga me ngā wāhi ipurangi ka waihangatia mō te whakaako me te ako.
 • Mehemea e tika ana, me tono whakaaetanga i ngā ākonga me ngā mātua/kaitiaki i mua i te tuari pārongo pērā i te mahi a te ākonga, ngā kōrero whakaako, ngā whakaahua rānei o ngā ākonga.
Mātakitakina ataata
He pātai kia whakaarohia tonutia
 1. Ki ō whakaaro i mahi hē a Mrs Sim i konei?
 2. He aha te pai, te kino rānei o te tuhinga īpae ki ngā pokapū kōhungahunga, kura rānei?
 3. He tikanga whai hua te puka whakaae mō te piringa tahitanga ki ngā mātua/kaitiaki me ngā whānau?
 4. Ko wai mā e taea te whakauru ki te tuhinga īpae a Mrs Sim?
 5. Nā te aha i pāpouri ai a Sina?

Tangohia, kapohia ēnei pātai

Mātakitakina ataata

Download an English transcript of this video:

He pātai kia whakaarohia tonutia